Trento

Osp.'Santa Chiara' Endocrinologia Pediatrica U.O. Pediatria (PEDIATRICO) c/o Poliamb. Pediatrici
Via Paolo Orsi,1 38100 TRENTO
Tel.0461/9035424 Fax.