NOVOFINE®

Aghi NovoFine® 31G x6mm
e NovoFine® Plus 32G x4mm